O nás

POHANSKÝ PES je jedním z největších českých military-paintballových týmů s dlouhou a bohatou tradicí, který vznikal v průběhu roku 2002, s jednotným velením a vnitřní strukturou pak od roku 2005. Klub pořádá každoročně akce, ve kterých se snažíme zavádět herní prvky vedoucí k naplňování naší představy o paintballové hře. Herní způsob, který náš klub používá, se snaží vycházet z co nejvěrnějšího přiblížení k reálné situaci, jakkoliv je zřejmé, že paintball má v tomto ohledu mnoho omezení. Přesto se jedná zřejmě z dostupných variant o nejrealističtější systém, umožňující člověku vyzkoušet si své schopnosti, dobře se pobavit a také se naučit lepšímu pohybu na bojišti a zvýšit své schopnosti přežít.


POHANSKÝ PES má bojovou taktiku postavenou na vysokém stupni kooperace jednotek, jednotném postupu, koncentraci bojových sil a strukturovaném velení. Bojujeme vždy jako jednotka, nikoliv jako jednotlivci. Každý náš člověk ví, že v boji nezůstáne nikdy sám…. společně se svými spolubojovníky vítězí, společně s nimi také prohrává.

Herní styl

Klub POHANSKÝ PES je military paintball klub, jež se svým herním stylem snaží o co nejvěrnější přiblížení se realitě.

1. Pravidla klubu pro zásah ve hře:

 •  Každý hráč se ve hře podřizuje stanovené hierarchii a poslouchá rozkazy vydané veliteli
 •  Každý hráč čestně přiznává každý zásah
 •  Každý zásah do těla hráče či jeho vybavení je platný (s výjimkou zbraně); nejen ten, který způsobí barevne oznaceni
 •  Zasažený hráč oznámí zasažení slovem „ZÁSAH“ či „OUT“ a je vyřazen z dalších bojů
 •  Zasažený hráč nesmí v žádném případě dále pokračovat ve hře či jinak napomáhat ostatním hráčům (s výjimkou výcvikových rad velení), také nesmí do konce hry střílet ze své zbraně, a to ani na místě, jež slouží jako seřadiště vyřazených hráčů
 • Zasažení zbraně hráče se hodnotí jako vyřazení zbraně, hráč smí dále pokračovat ve hře, avšak jeho zbraň je po zbytek hry vyřazena a nesmí být použita ani spoluhráči ani protivníky. Stejně tak je nepoužitelná munice, kterou zbraň v době zásahu obsahovala

2. Pravidla pro omezení munice:

 • Na každou hru je stanoven maximální limit munice : 60 nábojů na hráče
 • Maximálně jeden hráč na rotu smí být označen za podpůrný prostředek, poté je mu limit munice navýšen na 120 nábojů na hru
 • Záložní zbraň (PGP, ZGP, či jiná) má stanoven limit na 10 nábojů na hru a hráče. Munice pro záložní zbraň nesmí být použita ani pro svou primární zbraň ani pro primární zbraň jiných hráčů
 • Hráč smí odebrat již zasaženým hráčům munici ze zbraně nebo z místa, kde má hráč munici určenou pro příslušnou hru, nebo i celou jeho zbraně pro vlastní potřebu. Hráč ručí za vrácení zbraně ve stejné kvalitě, v jaké byla zasaženému hráči odebrána. Hráč si však v žádném případě nesmí z nadlimitních svých zásob nebo z nadlimitních zásob jiných hráčů v průběhu hry doplňovat munici.

3. Pravidla pro použití pyrotechniky:

 • Povolena je veškerá dostupná pyrotechnika
 • Při používání pyrotechniky je nutné dbát zvýšené opatrnosti

4. Bezpečnostní pravidla:

 • Každý hráč je odpovědný za svou bezpečnost
 • Každý hráč používá takové prostředky ochrany, které jeho bezpečnost zajistí
 • Každý hráč je zodpovědný za svou zbraň ci pyrotechniku. Pokud s ní někdo způsobí újmu na zdraví nebo majetku osobě, zvané „CIVIL“, nebo komukoliv na takzvaném mrtvolišti (seřadišti), nese za to plnou zodpovědnost
Share